marec 2015

Albánsko, Bosna a Hercegovina a Srbsko sa pridali k eTwinning!

S radosťou oznamujeme, že Albánsko, Bosna a Hercegovina a Srbsko sa práve zapojili do programu eTwinning. Všetky školy a učitelia z týchto krajín sa teraz môžu zaregistrovať na platforme Twinning, zapájať sa do realizácie projektov, využívať rôzne príležitosti kontinuálneho profesionálneho rozvoja a vychutnávať si všetky aktivity v programe eTwinning. Platforma je teraz k dispozícii už aj v albánskom jazyku.

Ak máte záujem o ďalšie informácie a podrobné údaje od národných služieb týchto novo zapojených krajín, navštívte, prosím, portál eTwinning. Nové krajiny v mene celej siete vítame a želáme im veľa šťastia v programe eTwinning!

EURÓPSKE CENY 2015: VÍŤAZI!

Práve sme vyhlásili víťazov súťaže o ceny eTwinning 2015! Ceny sú udeľované ako odmena pre projekty, ktoré dosiahli mimoriadne výsledky v hlavných kritériách kvality, ako sú inovácie v oblasti pedagogiky, spolupráca a tvorivé využívanie IKT. Víťazov vybrala európska porota z viac ako 130 prihlásených projektov. Kompletný zoznam nájdete na portáli eTwinning.

Realizátori víťazných projektov a projektov, ktoré sa umiestnili na druhom mieste budú pozvaní na odovzdávanie cien eTwinning, ktoré sa uskutoční v Bruseli 6. až 9. mája. Podujatie bude pozostávať zo slávnostného odovzdávania cien, rôznych workshopov pre učiteľov a študentov a zvláštnych prekvapení v rámci oslavy 10. výročia programu eTwinning! Ďalšie informácie budú čoskoro k dispozícii na portáli eTwinning a mini webovej stránke venovanej 10. výročiu.

Čo sa deje v školách?

Projekt mesiaca
Tu sa dozviete o ďalších projektoch:
item1

Getting in touch with food again - Making Europeans responsible consumers (Opätovné spojenie s jedlom – Ako urobiť z Európanov zodpovedných konzumentov)

Tento trojročný projekt sa sústredí na globálny potravinový trh a jeho vplyv na životné prostredie. Taktiež sa bližšie zameria na sezónne regionálne výrobky a zelenú logistiku. Ďalšími dôležitými témami projektu sú vyvážené a zdravé stravovanie, udržateľné a biologické poľnohospodárstvo a geneticky modifikované potraviny. Na každom stretnutí budú mať študenti prezentácie na témy, ktorým je stretnutie venované. Na konci realizácie projektu študenti pripravia plagáty propagujúce všetky témy, ktorým sa počas projektu venovali.


Certifikát kvality mesiaca
Čo je Certifikát kvality?
item1

Teacher for a Day (Učiteľom na jeden deň)

Študenti za pomoci svojich učiteľov naplánujú vyučovaciu hodinu na nejakú tému využitím metódy obsahovo a jazykovo integrovaného vyučovania. Potom predstavia vyučovaciu hodinu svojej alebo inej triede. Vyučovacie hodiny budú nahrávané na kameru alebo prenášané prostredníctvom programu Skype. Všetok vytvorený materiál vložia na platformu eTwinning. Bude sa realizovať diskusné fórum a výmena nápadov a materiálov. Medzi učiteľmi a študentmi po celej Európe sa bude vytvárať kolaboratívna sieť.

Z portálu eTwinning

item1

Kurz eTwinning pre on-line moderátorov – veľký úspech!

Komunita eTwinning sa sústavne rozrastá! Za účelom vyhovieť potrebám našej čulej komunity a vybaviť učiteľov základnými zručnosťami potrebnými na podporu programu eTwinning sme v roku 2014 zahájili kurz pre on-line moderátorov. On-line moderovanie je kombináciou vedenia a moderovania, dlhodobého zapájania sa, tvorby obsahu, počúvania a informovania a analyzovania a strategického vstupovania do procesu.


item1

School Education Gateway: nová celoeurópska webová stránka pre školy!

Hľadáte jednotné miesto vstupu pre aktivity a iniciatívy na európskej úrovni určené pre školy? Je tu pre vás nová webová stránka School Education Gateway s informáciami a zdrojmi v 23 jazykoch!