máj 2015

Rozvoj kompetencií žiakov pomocou programu eTwinning: k dispozícii v 25 jazykoch

Najnovšiu knihu eTwinning, Rozvoj kompetencií žiakov pomocou programu eTwinning, si môžete stiahnuť na portáli eTwinning v 25 jazykoch. Vašu jazykovú verziu nájdete tu.

Publikácia sa zaoberá 8 kľúčovými kompetenciami pre celoživotné vzdelávanie a spôsobom, akým sa im dá venovať v školách prostredníctvom realizácie projektov eTwinning. Každá kapitola obsahuje analýzu odborníkov a výpovede učiteľov a žiakov o tom, ako študenti pracovali a získavali rôzne zručnosti počas realizácie niektorých z najúspešnejších projektov eTwinning.

HĽADAJÚ SA: ŠTUDENTI V MINULOSTI ZAPOJENÍ DO PROGRAMU ETWINNING

Učitelia, ostali ste i naďalej v spojení s bývalými žiakmi, ktorí boli zapojení do realizácie vašich projektov eTwinning? Myslíte si, že majú pekné spomienky, o ktoré by sa podelili? Veríte, že eTwinning ovplyvnil ich ďalšie kariérové a životné rozhodnutia?

Hľadáme študentov, ktorí boli v rokoch 2005, 2006 alebo 2007 zapojení do realizácie projektov eTwinning. S týmito ex-realizátormi programu eTwinning uskutočníme rozhovor, ktorý spolu s fotografiami zverejníme v našej najbližšej ročenke a na mini webovej stránke venovanej 10. výročiu. Ak poznáte vhodného kandidáta, obráťte sa, prosím, na nás na adrese editor@etwinning.net. Ďalšie informácie týkajúce sa výzvy a výberového konania nájdete na portáli eTwinning.

Čo sa deje v školách?

Projekt mesiaca
Tu sa dozviete o ďalších projektoch:
item1

Free time activities (Aktivity na voľný čas)

V súčasnosti čoraz viac detí trávi svoj voľný čas pred televízorom, počítačom a inými modernými technológiami namiesto toho, aby išli von a venovali sa športom alebo iným aktivitám na voľný čas. Radi by sme realizovali projekt zameraný na to, ako deti trávia svoj voľný čas a aké sú ich obľúbené činnosti. Môžu sa predstaviť, pripraviť prezentácie o sebe, vymeniť si ich a dozvedieť sa, ako sa ich činnosti podobajú alebo líšia v závislosti od ročných období a krajiny.


Certifikát kvality mesiaca
Čo je Certifikát kvality?
item1

Laugh Out Loud! (Smejte sa nahlas!)

Vtipy sú jedným zo spôsobov vyjadrenia kultúrnych vlastností ľudí, spoločenstiev ľudí a vekových skupín. Rôzne spôsoby vyjadrenia budú silne podporené prostredníctvom anekdot, ktoré pripraví každá skupina zapojená do projektu. Zameriame sa aj na rôzne slovné spojenia, ktoré budú jednotlivé skupiny používať. Študenti sa spoja so spolužiakmi zo školy v inej krajine, budú sa vzájomne spoznávať, vymieňať si nápady, názory a informácie o svojich školách a každodennom živote, budú rozprávať a nahrávať anekdoty, z ktorých vyberú tie najlepšie a pripravia krátke zábavné scénky, ktoré upravia po vizuálnej a hudobnej stránke a budú ich prezentovať na internete.

Z portálu eTwinning

item1

Nástroje programu Erasmus+ pre školy a učiteľov dostupné v 23 jazykoch na webovej stránke School Education Gateway

Webová stránka School Education Gateway, ktorá bola uvedená do činnosti v januári 2015, pritiahla počas prvých dvoch mesiacov takmer 50 000 návštevníkov. Táto webová stránka pomáha učiteľom a iným predstaviteľom v oblasti vzdelávania informovať sa o európskych činnostiach pre školy.


item1

Pozrite si novú agendu kontinuálneho profesionálneho rozvoja a nenechajte si ujsť žiadnu z príležitostí v oblasti odbornej prípravy!

Príležitosti v oblasti odbornej prípravy v programe eTwinning mali v roku 2015 skvelý začiatok! Prvá vzdelávacia aktivita s názvom Rozšírená realita v eTwinning, ktorá sa uskutočnila medzi 17. a 26. februárom, vo svojej záverečnej činnosti, ktorou bol čet na Twitteri, spojila spolu viac ako 100 učiteľov.