október 2015

Týždne eTwinning: Sledujte ma!

Ste v programe eTwinning nováčik? Už ste nejaký čas zaregistrovaný, no stále sa vám nepodarilo zorientovať? Kampaň Týždne eTwinning vám pomôže začať! Do 12. októbra budete mať možnosť nájsť výpovede ambasádorov, ktoré obsahujú užitočné rady, prezerať si príkladné projekty a dozvedieť sa viac o nových funkciách novej platformy eTwinning Live.

Ak chcete získať prístup ku kampani Týždne eTwinning, jednoducho navštívte platformu eTwinning Live. Sledujte nás a začnite svoju cestu programom eTwinning zľahka!

OSLAVUJEME 10 ROKOV AKTÍVNEHO OBČIANSTVA S ETWINNING

Na tohtoročnej výročnej konferencii, ktorá sa uskutoční v Bruseli od 22. do 24. októbra sa spolu stretne viac ako 500 učiteľov z celej Európy, ktorí získali uznanie za kvalitu svojej práce pri realizácii projektov eTwinning. V rámci 10. výročia programu eTwinning sa budú dozvedať, ako eTwinning prispel k meniacemu sa vzdelávaniu v Európe za posledné desaťročie.

Dozvedia sa aj viac o tom, ako vyučovať aktívne občianstvo a občianske kompetencie od dvoch hlavných rečníkov, Davida Kerra a Raffaela Salinariho a v rámci rôznych panelových diskusií, aktivít zameraných na nadväzovanie kontaktov a viac ako 50 workshopov. Priebežne sa informujte na portáli eTwinning, našej mini webovej stránke a prostredníctvom účtov eTwinning na sociálnych sieťach (#eTconf15).

Čo sa deje v školách?

Projekt mesiaca
Tu sa dozviete o ďalších projektoch:
item1

European Vidtionary (Európsky video slovník)

European Vidtionary je projekt zameraný na štúdium jazykov jednotlivých krajín zapojených do projektu. V rámci projektu študenti pomocou videa ukazujú ostatným partnerom slová alebo výrazy vo svojom rodnom jazyku a učia ich tieto slová a výrazy na základe skutočných situácií, pričom postupujú podľa vopred stanovených tém.


Certifikát kvality mesiaca
Čo je Certifikát kvality?
item1

Tell Me Why!! TMW (Povedz mi prečo!)

Vedecké poznatky sa už celé veky zlepšujú vďaka zvedavosti vedcov, ktorí si kladú dôležité otázky a pokúšajú sa na odpovedať. V rámci projektu TMW sa použitím IKT prostriedkov pokúsime odpovedať na otázky, ktoré nám položili naši európski partneri alebo ktoré sme si položili sami. Cieľom projektu TMW je podporiť myslenie a zároveň sa oboznámiť s anglickým jazykom a získať sebavedomie pri jeho používaní.

Z portálu eTwinning

item1

eTwinning ide... Live!

Päť rokov po poslednej veľkej aktualizácii uvádza eTwinning do činnosti nový vzrušujúci nástroj, ktorý umožní učiteľom z celého kontinentu nadväzovať navzájom kontakty.

item1

Poznačte si do kalendára – Európsky týždeň programovania bude prebiehať od 10. do 18. októbra 2015.

Tretí ročník Európskeho týždňa programovania sa uskutoční v dňoch 10. až 18. októbra 2015. Počas tohto týždňa sa milióny detí, mladých, dospelých, rodičov, učiteľov, podnikateľov a tvorcov politík opäť stretnú na akciách a v triedach v celej Európe a budú sa učiť, ako tvoriť pomocou programovania.