december 2015

Súťaž o ceny eTwinning 2016 začína prijímať prihlášky

Už sa dajú odosielať prihlášky do súťaže o ceny eTwinning! Zúčastnili ste sa v minulom školskom roku na realizácii projektu eTwinning? Zapojte sa do európskej súťaže o ceny eTwinning! Vaše príspevky môžete odoslať kliknutím na odkaz, ktorý bude dostupný na platforme eTwinning Live. Prihlášky je možné odosielať do 12. decembra 2015.

Na to, aby ste sa mohli zapojiť do súťaže, vášmu projektu musel byť udelený európsky certifikát kvality v ktoromkoľvek roku jeho životnosti a projekt musel byť aktívny v školskom roku 2014-2015. Ďalšie informácie získate na portáli eTwinning. Veselé prázdniny!

SPRÁVA ETWINNING, „ETWINNING PO 10 ROKOCH: VPLYV NA ZRUČNOSTI, POSTUPY A PRÍLEŽITOSTI V OBLASTI PROFESIONÁLNEHO ROZVOJA UČITEĽOV“

eTwinning, komunita európskych škôl, ktorá naučila spolupráci takmer dva milióny žiakov, uviedla správu k svojmu výročiu s názvom „eTwinning po 10 rokoch: Vplyv na postupy, zručnosti a príležitosti v oblasti profesionálneho rozvoja učiteľov“ v Bruseli, 22. októbra 2015. Správu si teraz môžete pozrieť on-line v angličtine. Najneskôr koncom tohto roka bude správa k dispozícii aj v iných jazykoch.

Čo sa deje v školách?

Projekt mesiaca
Tu sa dozviete o ďalších projektoch:
item1

Christmas cards exchange for students (Výmena vianočných pohľadníc pre študentov)

Budeme si vymieňať vianočné pohľadnice, ktoré vyrobili študenti vo veku 11 až 14 rokov. Budeme písať o našich zvykoch a prianiach a vystavíme ich v našom anglickom kútiku.


Certifikát kvality mesiaca
Čo je Certifikát kvality?
item1

Youth ECHOES (Mládežnícke ozveny)

Youth ECHOES predstavuje slová Europe, Careers, Hopes and fears, Opportunity, Enthusiasm to build Solidarity (Európa, povolania, priania a obavy, príležitosť, nadšenie budovať solidaritu). Pozrieme sa na súčasnú mládež, jej hodnoty, ideály, priania a obavy ako na jednotlivcov aj ako na celú generáciu a zameriame sa najmä na študentov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Chceme pochopiť, ako mladí sami seba vnímajú, ich odhodlanosť a povinnosti v úlohe národných ako aj európskych občanov. Prostredníctvom porovnania vnímania samých seba s vnímaním ich spolužiakov si mladí ľudia lepšie uvedomia to, čo majú spoločné a čo ich týmto spôsobom spája. Toto je nevyhnutné na vybudovanie spoločného základu, z ktorého sa dá ďalej budovať Európa plná nadšených a politicky angažovaných občanov.

Z portálu eTwinning

item1

Konferencia eTwinning 2015: 10 rokov aktívneho občianstva prostredníctvom programu eTwinning!

Viac ako 500 najinovatívnejších učiteľov a odborníkov na vzdelávanie z celej Európy sa stretlo v Bruseli medzi 22. až 24. októbrom na výročnej konferencii eTwinning 2015. Témou tohtoročného podujatia bolo „aktívne občianstvo“ a ako eTwinning ovplyvnil životy žiakov, ktorí sa v minulosti zapojili do realizácie projektu eTwinning vzhľadom na výsledky programu za 10 rokov.

item1

Školy, ktorým bol udelený európsky certifikát kvality v októbri 2015

Uvádzame zoznam 1634 škôl, ktorým bol udelený európsky certifikát kvality. Okrem názvu školy (a mena zodpovedného učiteľa) uvádzame i informácie o projekte, ktorému bol certifikát kvality udelený.