január 2016

item1

Generácia eTwinning, oslavuje desať rokov programu eTwinning

Kniha „Generácia eTwinning, oslavuje desať rokov programu eTwinning“ poskytuje výpovede, pohľady a zážitky prvej generácie eTwinning. Zaoberá sa tým, ako program eTwinning ovplyvnil nielen životy študentov, ale aj celé školy a komunity.

PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA A OCHRANY ÚDAJOV

eTwinning je najväčšou sieťou učiteľov na svete. Pretože ide o on-line sieť, kľúčovým prvkom úspechu eTwinning je e-bezpečnosť a zodpovedné využívanie internetu ako nástroja vo vzdelávaní. V apríli 2015 bola popri všetkých existujúcich skupinách eTwinning iniciovaných Centrálnou podpornou službou, ktoré sú zamerané na e-bezpečnosť, uvedená do činnosti a nová skupina Táto skupina umožňuje používateľom oboznámiť sa s kritickými otázkami týkajúcimi sa ochrany údajov, duševného vlastníctva a digitálneho občianstva. Táto skupina na platforme eTwinning Live pôsobí v oblasti zdieľania informácií a podpory diskusií zameraných na zodpovedné využívanie digitálnych nástrojov a usporiadala niekoľko webinárov na tému e-bezpečnosť.

Čo sa deje v školách?

Projekt mesiaca
Tu sa dozviete o ďalších projektoch:
item1

Sing Together (Spievajte spolu)

Projekt bude zameraný na výmenu ľudových piesní s rôznymi partnermi, ktorí sa v súčasnosti stále pridávajú do projektu. Plánujeme nasledujúce činnosti:1) vzájomné zoznámenie napríklad prostredníctvom videa alebo fotiek 2) predstavenie školy tiež napríklad pomocou videí alebo PowerPoint prezentácií 3) rozhodovanie sa o tom, ktoré a koľko piesní sa bude vymieňať 4) stretnutie prostredníctvom videokonferencie s cieľom oboznámiť sa a vymeniť si piesne. Takto by sa žiaci stretli so svojimi partnermi a pokúsili sa naučiť ich/naučiť sa ľudové piesne (so zameraním na výslovnosť) a neskôr by preložili slová 5) stretnutie prostredníctvom videokonferencie/koncertu na tému eTwinning, t.j. výmena piesní 6) tvorba videa s jednou vybranou ľudovou piesňou. Ďalšie aktivity môžu vzniknúť počas projektu.


Certifikát kvality mesiaca
Čo je Certifikát kvality?
item1

From the Paintbrush of Little Artists (Zo štetca malých umelcov)

V rámci tohto projektu si budeme vymieňať kresby, ktoré deti nakreslili v škole s učiteľmi výtvarnej výchovy a triednymi učiteľmi. Budeme sa vyjadrovať ku kresbám, učiť sa o rôznych médiách, pomocou ktorých boli kresby a maľby vytvorené a začneme súťaž, v ktorej deti hlasujú o najlepšiu kresbu a maľbu v každej krajine. Dve alebo tri najlepšie kresby z každej krajiny budú publikované v knihe a odložené ako spomienka na projekt. Môžeme sa aj učiť o najznámejších umelcoch z každej krajiny.

Z portálu eTwinning

item1

Kde je eTwinning teraz?

V rámci oslavy desiatich rokov činnosti eTwinning sa pozeráme, kde tento program teraz stojí? Pozrime sa na to, ako eTwinning vyzerá dnes.


item1

Workshopy z konferencie eTwinning sú on-line

Prezentácie workshopov z konferencie eTwinning sú už on-line.