február 2016

item1

2016 – zameranie na digitálne občianstvo

S radosťou oficiálne oznamujeme a uvádzame tému eTwinning na rok 2016 – digitálne občianstvo. Digitálny občan je ten, kto pravidelne využíva internet a informačné technológie. Rovnako ako všetky formy občianstva aj toto zahŕňa práva, normy, povinnosti a slobody. V tomto roku zapojíme digitálne občianstvo do našich činností a vzdelávacích aktivít.

SAMOVZDELÁVACIE MATERIÁLY

Na platforme eTwinning Live bude uvedená nová časť s názvom samovzdelávacie materiály. Táto časť má byť využívaná ako nástroj, ktorý pomôže nasmerovať realizátorov programu eTwinning, skúsených aj nováčikov, na funkcie webovej stránky a naviesť používateľov na všetky oblasti platformy, aby sa s nimi mohli oboznámiť. V nadchádzajúcich týždňoch bude webová stránka Samovzdelávacie materiály stále dopĺňaná a bude publikovaná vo všetkých jazykoch. Vyzývame všetkých realizátorov programu eTwinning, aby sa oboznámili so zatiaľ dostupnými kapitolami.

Čo sa deje v školách?

Projekt mesiaca
Tu sa dozviete o ďalších projektoch:
item1

Innovative project (Inovatívny projekt)

Začíname s realizáciou projektu zameraného na rozvoj kreativity, v ktorom sa využíva/recykluje odpadový materiál. V tomto projekte si študenti môžu rozvíjať svoje remeselné zručnosti a kreativitu a popri tom sa zabávať pri tvorbe nového inovatívneho výrobku. Očakávam vysokú účasť, pretože nájsť odpadový materiál je jednoduché a ekonomické.


Certifikát kvality mesiaca
Čo je Certifikát kvality?
item1

Go Green the Rubbish hunters (Správajme sa ekologicky – lovci odpadu)

V tomto projekte plánujeme posilniť povedomie o environmentálnych otázkach. Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o environmentálnych problémoch, medzi ktoré patrí aj odpad. Našim cieľom je vytvoriť komunitu a podeliť sa o nápady týkajúce sa environmentálnych problémov v našich krajinách.

Z portálu eTwinning

item1

Preklady správy eTwinning sú k dispozícii

Na minuloročnej konferencii eTwinning v Bruseli sme publikovali správu s názvom „eTwinning po 10 rokoch: Vplyv na postupy, zručnosti a príležitosti v oblasti profesionálneho rozvoja učiteľov.“ Správa je teraz k dispozícii v anglickom, francúzskom, nemeckom, talianskom, poľskom a španielskom jazyku. Jednotlivé preklady správy nájdete na platforme Twinning v časti Publikácie.


item1

Prispejte k lepšiemu internetu v Deň bezpečnejšieho internetu

Deň bezpečnejšieho internetu je 9. február 2016 a my sa s vami podelíme o to, čo program eTwinning robí na podporu e-bezpečnosti. Okrem toho, pretože bezpečnosť a bezpečné využívanie internetu sú základným kameňom digitálneho občianstva, to bude aj ideálna príležitosť začať sa oboznamovať s tým, čo to znamená byť digitálnym občanom.