marec 2016

item1

Nové príležitosti v oblasti profesionálneho rozvoja eTwinning

Agendy workshopov zameraných na profesionálny rozvoj, vzdelávacích akcií a on-line seminárov na tento polrok boli aktualizované. Túto jar sa uskutoční 13 nových vzdelávacích akcií, päť on-line seminárov, a štyri workshopy zamerané na profesionálny rozvoj, ktoré budú realizované v talianskom, slovenskom, anglickom, a portugalskom jazyku.

EURÓPSKE CENY 2016: VÍŤAZI!

Práve boli vyhlásení víťazi súťaže o ceny eTwinning 2016! V súťaži o ceny sa odmeňujú projekty, ktoré dosiahli výnimočné výsledky v hlavných kritériách, ako je pedagogická inovácia, spolupráca a kreatívne využitie IKT. Víťazov vybrala európska porota z viac ako 202 súťažných príspevkov. Kompletný zoznam nájdete na portáli eTwinning.

Čo sa deje v školách?

Projekt mesiaca
Tu sa dozviete o ďalších projektoch:
item1

Európsky svet aeronautiky KA219

Cieľom tohto projektu je objavovať pokroky v aeronautike v Európe a umožniť študentom pozorovať, zbierať údaje a komunikovať. Projekt dáva študentom príležitosť vidieť využitie matematiky, fyziky a IKT v skutočnom živote. Zámerom našej témy je podnietiť žiakov k tomu, aby sa zamysleli nad tým, ako funguje aeronautika v Európe a dozvedeli sa o nových výdobytkoch.


Certifikát kvality mesiaca
Čo je Certifikát kvality?
item1

I am a woman, a man but above of all I am a human (HUWOMAN) (Som žena, človek, no predovšetkým som ľudská bytosť)

Dievčatá a najmä ženy zažívajú násilie doma, v práci, na verejnosti a na internete. Fyzické, sexuálne a psychologické násilie je veľmi závažným porušovaním ľudských práv. Je čas prijať proti tomu opatrenia!

Z portálu eTwinning

item1

Nové balíčky pripravených projektov sú k dispozícii!

Máte záujem začať s realizáciou nového projektu, no neviete kde začať? Na portál eTwinning bolo pridaných šesť nových balíčkov pripravených projektov. Galéria balíčkov pripravených projektov je archív podrobných návodov na to, ako začať s realizáciou projektu eTwinning.


item1

Strategické partnerstvá Erasmus+

Európska komisia financuje programy na podporu spolupráce vo vzdelávaní v celej Európe. Najväčšou z týchto iniciatív je eTwinning, ktorá poskytuje platformu pre viac ako 150 000 škôl, aby sa mohli spoločne učiť, ako napríklad v rámci projektu, v ktorom študenti z rôznych krajín spolupracujú pri výrobe gitár z dreva z iných ako tropických oblastí.