apríl 2016

item1

„Generácia eTwinning“ dostupná v 26 jazykoch

Minulý rok ako súčasť akcií realizovaných na oslavu 10. výročia programu eTwinning sme vyzvali učiteľov zapojených do siete eTwinning, aby kontaktovali svojich bývalých žiakov, ktorí by sa podelili o svoje zážitky v programe eTwinning. Výsledkom tejto výzvy je kniha, v ktorej sa nachádzajú príbehy od 44 študentov z 11 rôznych krajín, ktorí so žiakmi z celej Európy spolupracovali na realizácii 34 rôznych projektov. „Generácia eTwinning“ poskytuje pohľady na množstvo oblastí, v ktorých sa študenti i učitelia rozvíjajú, keď sa zapájajú do realizácie projektov eTwinning.

VPLYV ETWINNING NA: UČITEĽOV

Pri príležitosti 10. výročia eTwinning sa 6 000 učiteľov zaregistrovaných do programu zapojilo do štúdie na zistenie miery vplyvu projektu na školskej úrovni. Prečítajte si viac o vplyve programu eTwinning na učiteľov a o najdôležitejších bodoch monitorovacej správy o 10 rokoch existencie programu eTwinning.

Čo sa deje v školách?

Projekt mesiaca
Tu sa dozviete o ďalších projektoch:
item1

Expert system website: "Solve it yourself" (Webová stránka expertného systému: „Vyrieš to sám“)

V tomto projekte vytvárame webovú stránku pomocou sady nástrojov bootstrap, PHP a MySQL. Vytvorí sa tak webový nástroj, ktorý prevedie používateľov rozhodnutím tak, že bude klásť vhodné otázky týkajúce sa rozhodovacieho procesu. Zavedie sa rozhodovacia cesta na kontrolu sieťových pripojení a uloží sa do databázy. Interakcia na webovej stránke sa realizuje pomocou skriptovacieho jazyka javascript a knižnice jQuery. GitHub sa využíva na zdieľanie a uverejnenie zdrojového kódu.


Certifikát kvality mesiaca
Čo je Certifikát kvality?
item1

Working together is easier (Pracovať spoločne je ľahšie)

V rámci tohto projektu plánujeme spojiť žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami z rôznych centier/škôl v celej Európskej únii. Ide o študentov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí však majú podobné vlastnosti, potreby, záujmy a záľuby. Naším zámerom je realizovať rôzne aktivity a dosiahnuť ciele pomocou rôznych médií. Spolupráca bude vďaka tomu oveľa ľahšia.

Z portálu eTwinning

item1

Najdôležitejšie informácie o víťazoch cien

Tento rok eTwinning vytvoril krátke projektové karty o víťazoch cien. Projektové karty poskytujú stručné informácie o víťazoch európskych cien 2016.


item1

SVM sú dostupné na portáli

Samovzdelávacie materiály, ktoré boli uvedené vo februári, sa teraz nachádzajú v rôznych častiach portálu a platformy eTwinning Live. Na portáli sa samovzdelávacie materiály nachádzajú na domovskej stránke v časti Napredovať. Na platforme eTwinning Live nájdete samovzdelávacie materiály kliknutím na otáznik nad vývojovým grafom. Samovzdelávacie materiály vám pomôžu viac sa vnoriť do vašej cesty programom eTwinning. Kvíz, ktorý sa nachádza v každej časti, môžete absolvovať len raz, takže si najskôr preštudujte materiály.