máj 2016

item1

„Oslavujte rozmanitosť“ v celej Európe v Deň programu eTwinning 9. mája!

Od 18. apríla do 19. mája chce program eTwinning prostredníctvom kampane „Oslavujte rozmanitosť“ zistiť, čo si mladí ľudia myslia o rozmanitosti. Počas kampane budú učitelia organizovať vo svojich triedach debaty a požadovať od študentov, aby sa zapájali otázkami, ako napríklad: „Ako definujete rozmanitosť?“, Ako ju môžeme zachovávať? a „Ako môžeme podporovať rozmanitosť?“.

item1

ZAHÁJENIE SLUŽBY TEACHER ACADEMY

Teacher Academy je nová služba v rámci School Education Gateway na pomoc učiteľom v celej Európe. Prvý MOOC kurz bude v júni 2016 na tému podpora rozmanitosti v triedach so špecifickým zameraním na integráciu detí utečencov do škôl. Viac informácií môžete nájsť na webovej stránke Teacher Academy.

Čo sa deje v školách?

Projekt mesiaca
Tu sa dozviete o ďalších projektoch:
item1

Children's favorite food in Swansea and in Caen (Obľúbené jedlo detí zo Swnasea a Caen)

Deti budú hovoriť o tom, čo radi jedávajú doma alebo v škole a potom si budú vymieňať informácie o tradičných jedlách v okolí miest Swansea a Caen. Následne si budú vymieňať fotky miest, ktoré navštívili vo svojich regiónoch.


Certifikát kvality mesiaca
Čo je Certifikát kvality?
item1

Migrants and Refugees (Prisťahovalci a utečenci)

Tento projekt spojí študentov z Francúzska, Nemecka, Holandska a Nórska. Zamerajú sa na tému utečenci v Európe. Prostredníctvom literatúry, zdieľania našich osobných príbehov a stretnutí s prisťahovalcami a humanitárnymi pracovníkmi naši študenti lepšie pochopia, čo to znamená byť prisťahovalcom alebo utečencom a lepšie porozumejú výzvam, ktorým Európa v súčasnosti čelí.

Z portálu eTwinning

item1

Autorské právo a intelektuálne vlastníctvo v škole

Medzi najbežnejšie otázky, s ktorými sa učitelia stretávajú pri realizácii projektov eTwining, patria otázky týkajúce sa problematiky intelektuálneho vlastníctva, ako napríklad používanie obrázkov, ktoré žiaci stiahli z internetu, či využívanie hudby chránenej autorským právom vo videách. Prečítajte si viac o osvedčených postupoch na eTwinning.


item1

Vplyv eTwinning na učenie sa študentov

Minulý rok sa 6 000 učiteľov zapojených do programu eTwinning zúčastnilo na prieskume, ktorý sa zaoberal tým, ako program eTwinning vplýva na profesionálnu prax a profesionálny rozvoj zapojených učiteľov.