jún 2016

item1

Udeľovanie cien víťazom súťaže o ceny eTwinning 2016

Leto je už za dverami a my sa tešíme na oslavu s víťazmi súťaže o ceny eTwinning! 24. mája a 1. júna sa uskutočnilo na školách víťazov v troch vekových kategóriách niekoľko akcií spojených s udeľovaním cien eTwinning 2016. Žiakom boli udelené ceny za ich výnimočnú prácu a potom sa naživo spojili so svojimi partnermi. Pri tejto príležitosti sme zverejnili propagačné videá víťazov.

Viac noviniek získate tak, že budete na sociálnych sieťach Facebook a Twitter sledovať príspevky s hashtagom #eTwPrizes16.

VÝSLEDKY KAMPANE ZAMERANEJ NA ROZMANITOSŤ A OSLAVY DŇA PROGRAMU ETWINNING

Po troch vzrušujúcich týždňoch sa 9. mája skončila kampaň Oslavujte rozmanitosť spolu aj s oslavou Dňa programu eTwinning. Počas kampane nás potešilo, že učitelia a žiaci z celej Európy vytvorili a podelili sa o viac ako 500 videí. Nájdete ich na platforme eTwinning Live.

Bolo zverejnených viac ako 1 000 tweetov s hashtagom #eTwinning4Diversity a takmer 300 s hashtagom #eTwinningDay. Ambasádori zorganizovali na platforme eTwinning Live 40 akcií a 5 chatov na sociálnej sieti Twitter. Anna Triandafyllidou, vedúca výskumu v oblasti kultúrneho pluralizmu v Európskom univerzitnom inštitúte, viedla veľmi úspešný webinár na platforme eTwinning Live, na ktorom hovorila o tolerancii a kultúrnej rozmanitosti. Audiozáznam bude čoskoro k dispozícii na portáli.

Ďakujeme vám všetkým za podporu a účasť na kampani a oslave druhého Dňa programu eTwinning!

Čo sa deje v školách?

Projekt mesiaca
Tu sa dozviete o ďalších projektoch:
item1

Children Teach Children (Deti učia deti)

V rámci tohto projektu sa párujú študenti z rôznych škôl za účelom výmeny informácií na témy, ktoré ich zaujímajú. Následne študenti vyučujú vo svojej triede to, čo sa dozvedeli od svojich zahraničných spolužiakov. Napríklad, ak študent korešponduje s niekým, koho zaujíma poľnohospodárstvo, pripraví si vyučovaciu hodinu v predmete biológia. Projekt dáva študentom možnosť využiť získané vedomosti formou aktívnej účasti, precvičovať si komunikáciu v cudzom jazyku a stretnúť sa s novými národmi a ich kultúrami.


Certifikát kvality mesiaca
Čo je Certifikát kvality?
item1

My World My Classroom (Môj svet, moja trieda)

Tento projekt, do ktorého je zapojených 44 partnerov a 22 krajín, sa zakladá na knihe Davida Smitha, „If the World Were a Village“ (Keby bol svet jedna dedina). Každá trieda reprezentujúc svoju krajinu vyobrazí svet na základe globálnych pomerov. Študenti zisťujú, koľko členov triedy by hladovalo, akými jazykmi by hovorili, koľkí by žili v chudobe, koľkí by vedeli čítať, atď. Po vydaní všetkých údajov za každú krajinu sa študenti snažia vypracovať najlepšiu metódu na prezentáciu týchto údajov a vytvoria banku zdrojov matematicky podložených metodických materiálov.

Z portálu eTwinning

item1

LangOER: Otvorené vzdelávacie zdroje pre učiteľov

Kde môžu učitelia nájsť učebné zdroje, ktoré sa dajú voľne zdieľať, prispôsobovať a ktoré môže ktokoľvek využívať?


item1

Realizátori programu eTwinning „oslavujú rozmanitosť“!

Každú jar, 9. mája oslavujeme Deň programu eTwinning. Tento rok v rámci osláv spojených s Dňom programu eTwinning sme zorganizovali kampaň na „oslavu rozmanitosti“ a požiadali sme žiakov a učiteľov z celej Európy, aby vytvorili video o tom, čo pre nich znamená rozmanitosť.