september 2016

item1

Vitajte späť!

Dúfame, že ste si užili letné prázdniny, ktoré sa už blížia ku koncu! Sme nadšení, že sa vraciame stráviť ďalší úspešný a inšpiratívny rok s programom eTwinning. Počas celého leta bol náš tím zaneprázdnený organizáciou kurzov odbornej prípravy a ponuky profesionálneho rozvoja, ale aj prácou na vývoji nových vecí s cieľom urobiť program eTwinning podnetnejším. Tu je malá upútavka na to, čo príde!

Ak máte záujem o viac informácií, ostaňte nadchádzajúce týždne v spojení so stránkou eTwinning.net!

VYKROČTE DO ŠKOLSKÉHO ROKA SPRÁVNOU NOHOU – POŽIADAJTE O ÚČASŤ NA PRÍLEŽITOSTIACH PROFESIONÁLNEHO ROZVOJA!

Nenechajte si ujsť možnosť zapísať sa do prvej vzdelávacej aktivity, „Ako rozvíjať odolnosť v škole“, ktorá sa uskutoční 12.-23. septembra. 
15. septembra sa môžete zúčastniť na prvom hodinovom online seminári „Otvorené vzdelávacie zdroje: Začnite s tvorbou vlastných OVZ“.
Náš prvý online kurz, „Oživte program eTwinning“ sa tiež začína v septembri. Úspešní kandidáti sa dozvedia viac o pedagogickom využití platformy eTwinning a online moderovaní.

Bližšie informácie o plánovaných príležitostiach profesionálneho rozvoja budú zverejnené v nadchádzajúcich týždňoch. Ak chcete mať aktuálne informácie, vždy si môžete pozrieť stránku live.etwinning.net.

Čo sa deje v školách?

Projekt mesiaca
Tu sa dozviete o ďalších projektoch:
item1

Pamäti národov

Názvy ulíc, každý štátny sviatok, každý monument v ktoromkoľvek meste nám pripomína prítomnosť dejín v každodennom živote. Čo si ale pripomíname? Prečo? Ako? Sú podobné historické udalosti vnímané podobne v celej Európe či dokonca v dvoch susediacich krajinách, ako je Francúzsko a Nemecko? 
V rámci tohto projektu budú mať študenti z Nemecka a Francúzska vo veku 16-18 rokov možnosť zaoberať sa týmito otázkami.


Certifikát kvality mesiaca
Čo je Certifikát kvality?
item1

KRAJINA BEZ NÁZVU

Študenti v rámci spolupráce a využitím svojej predstavivosti oživia neobývaný ostrov, t.j. krajinu bez názvu. Svoje nápady si budú vymieňať v priestore TwinSpace, kde budú vystavovať svoje výtvory, ktoré nakoniec dajú ich krajine bez názvu identitu.
Za týmto účelom žiaci vo veku 7-9 rokov využijú svoje vedomosti angličtiny ako cudzieho jazyka, aby mohli realizovať úlohy a spolupracovať na tvorbe spoločných produktov.

Z portálu eTwinning

item1

Späť do školy – späť do eTwinning

Teraz, keď už sa august blíži ku koncu, dúfame, že sa cítite zotavený a pripravený začať spolupracovať na realizácii projektov v nadchádzajúcom školskom roku.


item1

Malbertove melódie: Hudba pre učiteľov od učiteľa

Zdá sa vám ťažké nájsť hudbu oslobodenú od licenčných poplatkov, ktorú by ste mohli využiť v triede a na školských podujatiach? Švédsky ambasádor programu eTwinning, Karl Malbert, spozoroval tento problém a vytvoril Malbertove melódie, veľkú zbierku hudby oslobodenej od licenčných poplatkov.