november 2016

item1

Prosím, ZAPOJTE SA DO PRIESKUMU! Vplýva program eTwinning na váš profesionálny rozvoj a prax?

Cieľom prieskumu organizovanom Centrálnou podpornou službou, ktorý je súčasťou monitorovacích aktivít programu eTwinning, je monitorovať pedagogické postupy učiteľov ako výsledok ich účasti na realizácii programu eTwinning a určiť vaše potreby v oblasti profesionálneho rozvoja. Prieskum je k dispozícii v 28 jazykoch a pomôže nám lepšie prispôsobiť možnosti odbornej prípravy, ktoré ponúkame, vašim preferenciám.

VÝROČNÁ KONFERENCIA ETWINNING PREBEHLA ÚSPEŠNE / VYDANIE NOVEJ PUBLIKÁCIE

Viac ako 500 učiteľov zapojených do programu eTwinning z celej Európy sa stretlo v na výročnej konferencii eTwinning v Aténach medzi 26. a 29. októbrom. Emma Mulqueeny, jedna z najvplyvnejších žien v oblasti technológií a zakladateľka organizácií Rewired State a Young Rewired State, predniesla hlavný prejav a zahájila výročnú konferenciu zameranú na tému „Digitálne občianstvo“.

Počas tohto podujatia sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien a 40 workshopov a viac ako 30 skúsených školiteľov sa zaoberalo spôsobmi, ako zvýšiť schopnosť dnešných škôl a pripraviť ich na výzvy plne digitálnej spoločnosti zajtrajška.

Počas výročnej konferencie eTwinning bola predstavená nová publikácia eTwinning s názvom „Výchova digitálnych občanov: Rozvoj aktívneho občianstva prostredníctvom eTwinning“.  Digitálni občania patria do digitálnej spoločnosti. Používajú technológie, aby sa mohli aktívne angažovať v spoločnosti a interagovať s ňou. Digitálne občianstvo umožňuje ľuďom bezpečne a efektívne využívať výhody digitálnych technológií. Pri snahe definovať digitálne občianstvo sa kniha zaoberá troma hlavnými piliermi: príslušnosť, angažovanosť a ochrana.

Z portálu eTwinning

item1

Týždne eTwinning na tému „Digitálne občianstvo“ práve začínajú

Tohtoročné Týždne eTwinning v období od 10. do 27. októbra budú zamerané na „digitálne občianstvo“ – ako môže program eTwinning vybudovať ďalšiu európsku generáciu aktívnych občanov. 


item1

Nová skupina iniciovaná Centrálnou podpornou službou pre riaditeľov a vedenie škôl

Skupiny eTwinning sú pre učiteľov najlepším spôsobom na vzájomnú výmenu informácií a preto s radosťou oznamujeme, že bola vytvorená nová skupina pre riaditeľov a vedenie škôl.