december 2016

item1

Na YouTube kanáli máme nové video preložené do viacerých jazykov a mnoho iných vecí, ktoré sa vám budú páčiť! Sledujte a zdieľajte!

Naše video o PDW s názvom „Programovanie a robotika: Budúcnosť je teraz!“, ktorý sa uskutočnil 5. – 8. mája, 2016 v Brage v Portugalsku, bolo preložené do viacerých jazykov!

Workshop mal veľký úspech. Zúčastnilo sa na ňom približne 130 účastníkov a spoločne ho zorganizovalo Estónsko, Portugalsko a Nórsko. PDW (Workshopy zamerané na profesionálny rozvoj) sa zameriavajú na nové trendy vo vyučovaní prostredníctvom projektov a technológií a spájajú účastníkov z rôznych európskych krajín, aby spolu nadväzovali kontakty a vymieňali si skúsenosti.

„Robíme pokroky, naše vedomosti rapídne narastajú a veci sa menia“, zmienil sa jeden z účastníkov v tomto videu.

Navštívte a zdieľajte náš Youtube kanál eTwinning Európa a získajte viac informácií o programe eTwinning. 

NAŠA NOVÁ PUBLIKÁCIA BOLA VYDANÁ!

Monitorovacia správa programu eTwinning za rok 2016: „Monitorovanie postupov v programe eTwinning – Pilotný projekt riadiaci rozvoj kompetencií učiteľov“


Teraz, keď program eTwinning dosiahol vysokú mieru popularity a zapojenia učiteľov, hodlá sa ďalej zameriavať na kvalitu pedagogiky a profesionálneho vzdelávania, ku ktorej prispieva.


Model zrelosti monitorovania postupov v programe eTwinning (MeTP) bol navrhnutý za účelom lepšie porozumieť vplyvu projektov eTwinning na postupy učiteľov.


V rámci pilotného projektu MeTP skupina 35 učiteľov z 19 krajín paralelne so svojimi projektmi eTwinning realizovala činnosti zamerané na sebahodnotenie a vzájomné hodnotenie. Vyhodnotenie pilotného projektu MeTP je súčasťou tejto správy a ukazuje, ako táto aktivita podnietila reflektívnejšiu učiteľskú prax a dialóg medzi učiteľmi. 
 


Upozornenie! Ukončuje sa činnosť starého priestoru Twinspace


Za účelom udržiavať platformu úhľadnejšiu a čistú by sme vás chceli informovať, že od januára 2017 nebude starý priestor TwinSpace k dispozícii (len na čítanie). Ďakujeme za pochopenie!

Z portálu eTwinning

item1

Výročná konferencia eTwinning 2016: Digitálne občianstvo

Výročná konferencia eTwinning, ktorej tohtoročnou témou bolo „Digitálne občianstvo“, sa uskutočnila v Aténach v Grécku 27. – 29. Októbra. Na konferencii sa zišlo 585 učiteľov, riaditeľov škôl a pedagógov zo 40 krajín.


item1

Súťaž o európske ceny eTwinning 2017

S potešením oznamujeme, že už prijímame prihlášky do súťaže o európske ceny eTwinning 2017.