január 2017

Šťastný nový rok, šťastný eTwinning!

Šťastný nový rok všetkým našim priateľom a realizátorom programu eTwinning a dúfame, že ste prežili príjemné zimné prázdniny!

Rok 2017 začíname publikáciou „Výchova digitálnych občanov“ v 26 jazykoch, ktorá vyzdvihuje vplyv projektov eTwinning na rozvoj aktívneho občianstva, ako aj vydaním správy „Monitorovanie postupov v programe eTwinning“, ktorá sa zamýšľa nad pedagogickým vplyvom projektov eTwinning na učiteľov. Okrem týchto publikácií sa pokúsime urobiť rok 2017 ďalším úspešným rokom plným aktivít a príležitostí. Sledujte eTwinning.net, aby ste mali aktuálne informácie!

Želáme Vám v nadchádzajúcom roku samé úspechy.

Tím eTwinning

ROK ZAMERANÝ NA INKLÚZIU – NAŠA TÉMA NA 2017

Ako je už tradíciou na začiatku nového roka, s potešením oznamujeme novú tému programu eTwinning, ktorou je inklúzia a od ktorej sa budú odvíjať činnosti v roku 2017.

Pri rozhovoroch o inklúzii sa konverzácia často uberá smerom k témam v oblasti prevencie radikalizácie či vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V roku 2017 sa bude svet eTwinning zaoberať týmito témami, ale taktiež sa pozrieme na inklúziu v širšom zmysle: ako sa dá efektívne mobilizovať vzdelávanie, aby podporovalo základné hodnoty samotnej inklúzie. Naším cieľom je podporiť sociálnu inklúziu a postoje nediskriminácie na základe kultúry, pohlavia, rasy, náboženstva, sexuálnej orientácie, veku, alebo akejkoľvek inej kategorizácie.

Veľmi sa tešíme na nový rok plný vzrušujúcej práce s našimi partnermi, učiteľmi a žiakmi na inovatívnych projektoch prinášajúcich uspokojenie.

Z portálu eTwinning

item1

Skupiny iniciované Centrálnou podpornou službou

Zlepšite si zručnosti a vedomosti tak, že sa zapojíte do skupiny iniciovanej Centrálnou podpornou službou! Pridajte sa k nám!


item1

Video: Workshop zameraný na profesionálny rozvoj „Programovanie a robotika: Budúcnosť je teraz!“

Workshopy zamerané na profesionálny rozvoj (PDW) sú 3 dňové aktivity zamerané na odbornú prípravu na rôzne témy z oblasti pedagogiky, ktoré organizujú národné podporné služby a Centrálna podporná služba. Tieto workshopy sa realizujú 4 – 5 krát ročne v rôznych európskych krajinách a sú určené pre stredne pokročilých a pokročilých realizátorov programu eTwinning.