február 2017

item1

Oslávte s eTwinning 30. výročie programu Erasmus+

V roku 2017 sa v celej Európe oslávi 30 rokov činnosti programu Erasmus+ a pri tejto príležitosti sa zorganizuje množstvo akcií na národnej a miestnej úrovni. Erasmus+ je ústredný európsky program pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport. Od roku 1987 tento program pomohol mnohým mladým ľuďom zlepšiť si svoj odborný a akademický profil tak, že sa prostredníctvom neho naučili nové zručnosti, ako napríklad nový jazyk. Bez ohľadu na to, akú príležitosť v programe Erasmus+ si človek vyberie, môže to byť skúsenosť, ktorá zmení jeho život. Najdôležitejšie je, že program Erasmus+ pomohol rozšíriť základné myšlienky európskeho občianstva a identity.

Ako súčasť programu Erasmus+ bude eTwinning pokračovať v zlepšovaní výmen medzi študentmi učiteľmi a školami v celej Európe. Priebežne sa informujte o nadchádzajúcich akciách na webovej stránke venovanej výročiu programu Erasmus+.

PROFITUJTE Z NOVO AKTUALIZOVANÉHO EURÓPSKEHO SÚBORU NÁSTROJOV PRE ŠKOLY!

Európsky súbor nástrojov pre školy od School Education Gateway, ktorý bol prvýkrát uvedený do činnosti v roku 2015, sa ďalej vyvíjal s cieľom poskytnúť vám ešte bohatšiu skúsenosť! Teraz môžete vyhľadávať spomedzi viac ako 100 zdrojov pomocou nového menu „Prehľadávať podľa oblastí“ a navrhnúť zdroj na doplnenie do databázy. To ale nie je všetko!

Jednou z nových funkcií je sebahodnotiaci dotazník, ktorý vám poskytne personalizovanú správu s výberom zdrojov, ktoré sú relevantné pre vaše (školské) prostredie a oblasti záujmu. Dotazník môžete vyplniť toľkokrát, koľko chcete a porovnať výsledky v priebehu času.

Navštívili ste dnes Európsky súbor nástrojov pre školy?

Z portálu eTwinning

item1

Publikácia eTwinning 2016 „Výchova digitálnych občanov“ je teraz k dispozícii v 26 jazykoch!

Naša publikácia „Výchova digitálnych občanov“, ktorá vyzdvihuje vplyv projektov eTwinning na rozvoj aktívneho občianstva je teraz k dispozícii v 26 jazykoch.


item1

Oslávte s nami výročie skupiny eTwinning „Acercando Aulas“

Jej moderátorka a ambasádorka eTwinning, José García Ruano, odpovedala pre eTwinning na niekoľko otázok!