marec 2017

item1

eTwinning podporuje iniciatívu „Move2Learn, Learn2Move“

Tento rok z dôvodu oslavy 30. výročia programu Erasmus a neustáleho úsilia Európskej komisie pozdvihnúť povedomie v oblasti sociálnej a vzdelávacej inklúzie ponúkne Komisia prostredníctvom súťaže „Move2Learn, Learn2Move“ cestovné lístky študentom vo veku 16 rokov a viac, aby mohli cestovať a spoznávať Európu.

Čoskoro bude k dispozícii viac informácií. Sledujte aj platformu eTwinning Live, kde budú zverejnené ďalšie aktuálne informácie!

eTwinning hľadá „školy eTwinning“!

Jedným z hlavných odporúčaní Monitorovacej správy eTwinning z roku 2015, ktorej cieľom bolo zapojiť školy v širšom zmysle, je „zamerať sa na zapojenie riaditeľov a vrcholového manažmentu škôl (aj za účelom) zvýšiť možnosť, že postupy využívané v programe eTwinning ovplyvnia školskú politiku a budú presadzované.“

Od októbra 2017 bude mať vaša škola príležitosť získať oficiálny titul „škola eTwinning“!

Z portálu eTwinning

item1

eTwinning Plus oslavuje svoje 5. narodeniny!

Do programu eTwinning Plus je v súčasnosti zapojených viac ako 1200 škôl a zaregistrovaných viac ako 2400 učiteľov, z ktorých takmer 1400 spolupracuje na realizácii aktívnych projektov.


item1

eTwinning hľadá „školy eTwinning“!

Program eTwinning rozširuje svoj záber od učiteľov k školám. Staňte sa prvou európskou školou eTwinning!