apríl 2017

item1

Vyjadrite svoj názor na program Erasmus+

V rámci strednodobého hodnotenia programu Erasmus+ uskutoční Európska komisia verejnú konzultáciu, do ktorej sa môžu zapojiť všetci, jednotlivci a organizácie: je to vaša príležitosť povedať, ako zlepšiť tento program. Konzultácia bude prebiehať od marca do mája 2017 a všetci, ktorí chcú vyjadriť svoj názor, tak môžu urobiť prostredníctvom online dotazníka. Zapojením sa do nášho online prieskumu nám taktiež môžete pomôcť zmerať vplyv, ktorý má tento program na študentov a zamestnancov škôl.

Prieskum sa od verejnej konzultácie líši, pretože nám pomôže konkrétnejšie pochopiť vplyv programu Erasmus+ porovnaním zmien v postojoch, kompetenciách a správaní študentov a zamestnancov škôl, ktoré sú výsledkom mobility. Z tohto dôvodu nás zaujímajú názory všetkých študentov a zamestnancov škôl, aj tých, ktorí sa nikdy nezúčastnili na medzinárodnej mobilite, alebo programe spolupráce. Vyplnenie dotazníka vám zaberie približne 15 minút. Použite tento odkaz na stránku s registráciou do prieskumu. Vopred vám veľmi pekne ďakujeme za vaše stanoviská a názory!

V APRÍLI TOHTO ROKU ZAHÁJIME NAŠU JARNÚ KAMPAŇ ETWINNING!

Naša jarná kampaň je venovaná „začleneniu“, a jej cieľom je najmä inšpirovať realizátorov programu eTwinning k založeniu projektov týkajúcich sa začlenenia a dať slovo školám zaoberajúcim sa začlenením.

Kampaň zahájime zábavným spôsobom! Spustíme „Rozmer začlenenia“, online hru pre realizátorov programu eTwinning a ich žiakov v každom veku zameranú na hľadanie pokladu. Zapojte sa, vyriešte rébusy a vyhrajte ceny! Všetkým vám prajeme veľa šťastia!

Z portálu eTwinning

item1

Európske ceny: Víťazi súťaže 2017

S potešením vyhlasujeme víťazov tohtoročnej súťaže o ceny eTwinning 2017.


item1

Spojení za lepší internet: Ako eTwinning podporil Deň bezpečnejšieho internetu 2017

7. februára sa na celej zemeguli oslavoval Deň bezpečnejšieho internetu. Pod témou „Buďte zmenou: Spojte sa za lepší internet“ prispeli realizátori programu eTwinning k oslavám.