máj 2017

item1

Miestne ceremoniály udeľovania cien eTwinning!

Tento rok 19., 22. a 31. mája navštívia predstavitelia Európskej komisie, Centrálnej podpornej služby a národných podporných služieb eTwinning 5 rôznych krajín - Grécko, Litvu, Španielsko, Francúzsko a Holandsko, aby sa stretli a udelili ceny žiakom a učiteľom, ktorí sa zapojili do súťaže so svojimi projektmi a vyhrali Európsku cenu eTwinning v jednej z 3 vekových kategórií.

Budeme mať možnosť stretnúť sa so žiakmi, spoznať ich miestnu komunitu a dozvedieť sa viac o tom, ako pracovali a spolupracovali. A nakoniec, tak ako minulý rok, budú mať žiaci príležitosť porozprávať sa so svojimi partnermi prostredníctvom Visio-konferencie!

TENTO ROK V MÁJI SA ZAHÁJI PROJEKT A ONLINE KURZ INDUCAS!

INDUCAS je pilotný projekt financovaný a riadený organizáciou European Schoolnet, ktorý má dva ciele.

Jedným z nich je zistiť, ako môžu noví učitelia lepšie získať podporu od spoločenstva kolegov, ktorí čelia podobným problémom. Táto fáza projektu bude trvať od mája 2017 do apríla 2018 a budú do nej zapojení začínajúci (v prvých 2 rokoch svojej kariéry) učitelia zaregistrovaní do programu eTwinning, ktorí sú len z Talianska, Francúzska, Švédska a Rumunska.

Druhým cieľom projektu INDUCAS je vytvoriť sieť mentorov na podporu týchto začínajúcich učiteľov za účelom umožniť im najlepší úvod do ich kariéry. Nový 6-týždňový kurz zameraný na „Mentorovanie v školách“ sa začne 15. mája.

Ak máte záujem zapojiť sa, vyplňte tento Google formulár.

Z portálu eTwinning

item1

Inkluzívne vzdelávanie: Rozhovor s moderátorkou skupiny Marijanou Smolcec

Program eTwinning venoval rok 2017 téme začlenenia a v tomto duchu by sme vám radi predstavili skupinu iniciovanú CSS zameranú na inkluzívne vzdelávanie.


item1

Dovoľte nám predstaviť vám „školy eTwinning“! Rozhovor s našou pedagogickou manažérkou Anne Gilleran

Čo je to škola eTwinning? Prečo teraz a prečo by ste sa mali o tento titul uchádzať? V nasledujúcom rozhovore Anne Gilleran prezentuje a vysvetľuje koncept školy eTwinning.