jún 2017

item1

Vyriešte rébusy a objavte rozmer začlenenia!

Jarná kampaň eTwinning pokračuje Online pátraním, online hrou, ktorá sa začala v apríli a do ktorej sa môžu zapojiť všetci realizátori programu eTwinning a vyhrať ceny!

Hra je súčasťou témy programu eTwinning na rok 2017, ktorou je „začlenenie“ a a ktorá vychádza z výzvy Európskej komisie na posilnenie spolupráce vo vzdelávaní a odbornej príprave do roku 2020, „Erasmus+ Stratégia začlenenia a rozmanitosti v oblasti mládeže“.

eTwinning podporuje iniciatívu „Move2Learn, Learn2Move“

Pri príležitosti 30. výročia programu Erasmus ponúka Európska komisia mladým ľuďom nové príležitosti na cestovanie a objavovanie Európy.

Prostredníctvom tejto iniciatívy budú mať mladí ľudia zapojení do vzdelávacích projektov možnosť cestovať v rámci Európy a prípadne sa stretnúť so svojimi európskymi partnermi. Očakáva sa, že približne 5 000 až 6 000 študentov získa cestovný lístok. Môžu sa používať všetky verejné dopravné prostriedky, ale udržateľnosť dopravy je jedným z kritérií výberu, ktoré má zabezpečiť, aby si účastníci uvedomovali svoju uhlíkovú stopu a postavili sa k nej zodpovedne.

Z portálu eTwinning

item1

Zoznámte sa s ambasádormi eTwinning!

Ambasádori eTwinning sú jedným z najdôležitejších prvkov komunity eTwinning. Španielska NSS vytvorila video o nich a ich práci. Prosím, pozrite si ho, užite si ho a podeľte sa oňho.


item1

Spolupráca s priateľmi obohacuje ponuku príležitostí na profesionálny rozvoj v programe eTwinning

Cieľom spolupráce medzi programom eTwinning a „Priateľmi programu eTwinning“ je ponúkať zmysluplné materiály pre učiteľov, vymieňať si osvedčené postupy a šíriť výsledky projektov.