júl 2017

item1

Podeľte sa o svoje názory na to, ako lepšie podporiť sociálnu inklúziu a spoločné hodnoty EÚ

Európska komisia zahájila otvorenú verejnú konzultáciu zameranú na „podporu sociálnej inklúzie a spoločných hodnôt prostredníctvom formálneho a neformálneho vzdelávania“ s cieľom získať názory od širokého spektra zainteresovaných strán na to, či je dôležité vybaviť mladých ľudí spoločnými hodnotami a na to, ako môže školstvo a neformálne vzdelávanie pomôcť dosiahnuť tento cieľ z hľadiska budovania sociálne súdržnejších spoločností.

Predovšetkým je dôležité vypočuť si názory učiteľov a zamestnancov škôl na tieto témy, ktoré sú mimoriadne dôležité pre vzdelávanie. Vyplňte dotazník do 11. augusta 2017, podeľte sa o svoje názory a pomôžte budovať sociálne súdržnejšie a inkluzívnejšie spoločnosti prostredníctvom vzdelávania!

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/c80db834-94c5-4165-afb3-b8afbbaa2f02?draftid=fa8f2ed4-270e-4a95-837c-1ea1d5e578e2&surveylanguage=SK

Z portálu eTwinning

Účasť na realizácii programu eTwinning podporuje kvalitné a inkluzívne vzdelávanie pre všetkých mladých ľudí


Tvorivá trieda – sedem rokov tvorivej cesty