október 2017

item1

Nové skupiny zamerané na „študentov prisťahovaleckého pôvodu“ a „rodovú otázku“

Program eTwinning sa stará o rôzne potreby a schopnosti všetkých študentov, najmä tých, ktorí čelia problémom, alebo majú nedostatok príležitostí, tých so špeciálnymi potrebami a tých, ktorí pochádzajú zo znevýhodnených prostredí a odľahlých oblastí. Z tohto dôvodu podnikol krok, ktorým bolo vytvorenie dvoch nových skupín, „Integrácia študentov prisťahovaleckého pôvodu do škôl“ a „Rodová otázka – nauč sa, ako zastaviť stereotypy“.

  • „Integráciu študentov prisťahovaleckého pôvodu do škôl“ zaháji Carol Barriuso, ktorá bude prezentovať skupinu počas online aktivity 2. októbra o 18:00 SEČ.
  • „Rodovú otázku – nauč sa, ako zastaviť stereotypy“ zaháji Marie Louise Petersen, ktorá bude hovoriť o organizácii skupiny počas online aktivity 9. októbra o 18:00 SEČ.

Aplikácia eTwinning 2017

Pohodlie a úžitok prameniaci z možnosti mať prístup do online komunity eTwinning za pohybu viedol k vytvoreniu novej mobilnej aplikácie eTwinning. Primárnou funkciou aplikácie eTwinning bude informovať používateľov o dôležitých aktualizáciách/udalostiach/akciách, ktoré sa uskutočnili na platforme.

Aplikácia bude k dispozícii v hlavných obchodoch s mobilnými aplikáciami, ako Google Play a App Store 9. októbra 2017.

Z portálu eTwinning

item1

Posilnenie inkluzívnych učiteľov pre dnešok a zajtrajšok (EITTT)


item1

Kompletný sprievodca platformou eTwinning je teraz online