november 2017

Konferencia 2017 na Malte

Zámerom výročnej konferencie eTwinning 2017 bolo podeliť sa o to, ako môže program eTwinning zvýšiť schopnosť škôl riešiť tri hlavné faktory vylúčenia: kultúrne rozdiely, vzdelávacie problémy a geografické prekážky, ktoré sú pokračovaním práce zameranej na „nediskrimináciu vo vzdelávaní“. Hlavný prejav Marka Penfolda, úvodné príhovory a slávnostné udeľovanie cien boli vysielané naživo cez internet. Súhrnný videozáznam konferencie a všetkých činností si môžete pozrieť prostredníctvom sociálnych médií použitím hashtagu #eTconf17

item1

Certifikát Škola eTwinning

Za účelom poskytnúť uznanie za prácu realizovanú na školskej úrovni bude k dispozícii nový certifikát, o ktorý budete môcť čoskoro požiadať – certifikát Škola eTwinning. Zásadou je, že program eTwinning chce poskytnúť uznanie a ohodnotiť zapájanie sa, angažovanosť a odhodlanie tímov učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl, vrátane vedenia škôl v rámci tej istej školy.

Obdobie na podávanie žiadostí začne v novembri 2017.

Z portálu eTwinning

item1

eTwinning sa stáva mobilným!

Nová aplikácia eTwinning je k dispozícii v obchodoch Apple App Store a Android Market!


item1

Nová skupina iniciovaná CSS „Programovanie v školách“ začína počas Európskeho týždňa programovania 2017

Program eTwinning pokračuje vo svojom úsilí podporovať inovácie, tvorivosť a kritické myslenie a uvádza novú skupinu iniciovanú CSS „Programovanie v školách“, ktorá pomôže učiteľom predstaviť koncepty programovania v triedach a rozvíjať informatické myslenie.