december 2017

Dozvedajte sa o rozvoji vašich kompetencií a vašom vývoji prostredníctvom na mieru prispôsobených činností v programe eTwinning!

S potešením oznamujeme zahájenie ďalšej fázy pilotného projektu Monitorovanie postupov v programe eTwinning (MeTP) 2.0. Cieľom projektu MeTP 2.0 je zhodnotiť u učiteľov kompetenciu, povedomie a rozvoj v pedagogickej a digitálnej oblasti a v oblasti spolupráce prostredníctvom účasti na realizácii činností v programe eTwinning (projekty, profesionálny rozvoj, nadväzovanie kontaktov). Realizátori programu eTwinning zároveň dostanú podľa potrieb prispôsobené inštrukcie k jednotlivým činnostiam, ktoré môže program eTwinning ponúknuť. Kliknite sem, ak sa chcete dozvedieť, ako to funguje.

item1

Certifikát Škola eTwinning – uznanie pre Školy eTwinning

Za účelom poskytnúť uznanie za prácu realizovanú na školskej úrovni je teraz k dispozícii nový certifikát, o ktorý môžete požiadať – certifikát Škola eTwinning. Zásadou, z ktorej vychádza tento nový certifikát je, že program eTwinning chce poskytnúť uznanie a ohodnotiť zapájanie sa, angažovanosť a odhodlanie nielen jednotlivých realizátorov programu eTwinning, ale aj tímov učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl v rámci tej istej školy. Žiadosti bude možné podávať od decembra 2017 do marca 2018. Kliknite sem, ak sa chcete dozvedieť viac o kritériách a postupoch.

Z portálu eTwinning

item1

Výročná konferencia eTwinning 2017 na Malte: Meníme začlenenie na akciu

750 a viac nadšených realizátorov programu eTwinning sa zišlo minulý týždeň na Malte, kde sa zúčastnili na výročnej konferencii eTwinning a nepochybne predviedli, že začlenenie je oslava!


item1

Kniha eTwinning „Budovanie kultúry začlenenia prostredníctvom programu eTwinning“ je teraz online!

„Každý má právo na kvalitné a inkluzívne vzdelávanie, odbornú prípravu a celoživotné vzdelávanie, aby si udržal a získal zručnosti, ktoré mu umožnia plne sa zapojiť do života spoločnosti a úspešne zvládať zmeny postavenia na trhu práce.“ (Tibor Navracsics, európsky komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport)