jún 2018

„Posilnenie pozície škôl eTwinning: vedenie, učenie, zdieľanie“

Nedávno sme gratulovali 1 212 školám k získaniu certifikátu Škola eTwinning a 14. – 16. mája 2018 sme dali v Ríme niektorým z týchto škôl príležitosť stretnúť sa a vymieňať si osvedčené postupy, aby sa z nich stali silnejšie „vzdelávacie organizácie“ a nositelia zmeny vo svojej oblasti vzdelávania.

item1

WiFi4EU

Program WiFi4EU ponúka obciam poukazy v hodnote €15 000 na to, aby vytvorili Wi-Fi hotspoty (verejné miesta poskytujúce prístup na internet) na verejných miestach, vrátane škôl. Poukaz WiFi4EU pokrýva náklady na zariadenie a inštaláciu Wi-Fi hotspotov, ale dá sa využiť aj na vylepšenie starého materiálu najnovším zariadením. Prijímateľské obce sa zaväzujú platiť pripojenie na internet o poskytovať bezplatné a kvalitné verejné Wi-Fi pripojenie po dobu aspoň 3 rokov.

Z portálu eTwinning

item1

eTwinning urobil jarné upratovanie!

V tomto roku bolo zahájených niekoľko nových iniciatív, ako napríklad Škola eTwinning a Monitorovanie postupov v programe eTwinning. Za účelom zviditeľniť tieto iniciatívy boli nové časti portálu – Uznanie, Profesionálny rozvoj a Projekty – uvedené do činnosti s novým obsahom.


item1

„Move2Learn - Learn2Move“ momenty v programe eTwinning z Litvy a Portugalska

Iniciatíva „Move2Learn, Learn2Move“ spája študentov z celej Európy.