november 2018

Učíme sa z minulosti, tvoríme našu budúcnosť: európske kultúrne dedičstvo prostredníctvom programu eTwinning

„Naše bohaté a rozmanité kultúrne dedičstvo má skutočnú moc pomôcť budovať náš národ“ - Nelson Mandela. Cieľom knihy je preskúmať rôzne aspekty kultúrneho dedičstva a ponúknuť príklady projektov eTwinning, ako aj nápady na realizáciu činností, ktoré súvisia s kultúrnym dedičstvom. Kliknite sem a získajte prínosné informácie, ktoré vám eTwinning prostredníctvom svojej novej knihy ponúka!

item1

Školy, ktorým bol udelený európsky certifikát kvality 2018

S radosťou vyhlasujeme školy, ktorým bol udelený európsky certifikát kvality 2018! Celkom 1204 projektov získalo certifikát kvality za svoju výnimočnú prácu. Blahoželáme všetkým víťazom!

item1

Výročná konferencia eTwinning vo Varšave: Európske kultúrne dedičstvo v triede

Výročná konferencia eTwinning bola zahájená vo štvrtok 25. októbra vo Varšave v Poľsku a zišli sa na nej učitelia, tvorcovia politík a odborníci z celej Európy, aby prediskutovali bohatstvo európskeho kultúrneho dedičstva.

Z portálu eTwinning

item1

INDUCAS: podpora začínajúcich učiteľov a ich mentorov pomocou online nástrojov

Európska komisia vydala novú publikáciu, ktorá ponúka súhrn výsledkov projektu INDUCAS.