január 2019

Program eTwinning tento rok podporí demokratickú účasť

Vaša účasť plná nadšenia bola kľúčovým prvkom úspešnosti programu eTwinning v priebehu roka 2018. Vaša účasť je to, čo chceme osláviť a na čo chceme klásť dôraz v roku 2019. Pretože pevne veríme vo vnútornú hodnotu a transformačnú silu pluralizmu, tohtoročnou témou programu eTwinning bude demokratická účasť. V roku 2019 budeme skúmať, zdieľať a podporovať spôsoby, ako osláviť hodnotu a dôležitosť demokratickej účasti.

item1

Ambasádori programu eTwinning

Ambasádori programu eTwinning sú piliermi komunity eTwinning. Spolupracujú s národnými podpornými službami (NSS) a podporujú program eTwinning vo svojej krajine tak, že účastníkom programu eTwinning zabezpečujú odbornú prípravu. Tu si môžete pozrieť video.

Z portálu eTwinning

item1

Krajiny eTwinning Plus hovoria o svojich doterajších skúsenostiach!

Učitelia z Východného partnerstva, z Arménska, Azerbajdžanu, Gruzínska, Moldavska a Ukrajiny a učitelia z Euro-stredomorského partnerstva, z Tuniska, Jordánska a Libanonu sa od svojho zapojenia hlboko ponorili do realizácie činností komunity eTwinning. Tu sú ich príbehy.


item1

eTwinning a priatelia: COFACE Families Europe

COFACE Families Europe je priateľ programu eTwinning. Táto organizácia podporuje pohodu, zdravie a bezpečnosť rodín v EÚ a mimo nej.