marec 2019

Pomáhame študentom sa vysloviť – Európske voľby 2019

Na konci článku nájdete odkazy na nové materiály, ktoré môžete použiť a pomôcť kolegom a študentom pochopiť proces volieb a oblasti a akcie, do ktorých sú zaangažované inštitúcie EÚ. Hlavná stránka volieb Európskeho parlamentu; Platforma Európskeho parlamentu „Tentoraz idem voliť“ s rôznymi možnosťami zapojenia sa a podrobnými informáciami o podujatiach blízko vás; Kampaň #EUandME zameraná na mladých ľudí; 2 000 informačných prehľadov o tom, čo pre vás robí EÚ; Náš Súbor nástrojov k Európskym voľbám.

item1

Jarná kampaň eTwinning sa už blíži!

18. marca bude zahájená jarná kampaň eTwinning zameraná na tohtoročnú tému „demokratická účasť“.

Z portálu eTwinning

item1

Hlavné správy 2018 zo skupín eTwinning!

V roku 2018 oslávil program eTwinning rekordný počet skupín. Na konci roka bolo viac ako 3 000 aktívnych skupín, do ktorých bolo zapojených viac ako 120 000 účastníkov programu eTwinning. V minulom roku boli učitelia obzvlášť aktívni v tvorbe videí, súťažiach o najlepšiu fotku a výmene pohľadníc s inými učiteľmi a študentmi zapojenými do programu eTwinning. Tu si prečítajte článok a dozviete sa viac o skupinách.


item1

Európske ceny: Víťazi súťaže 2019

Projekty, ktoré sa tento rok zapojili do súťaže, sú skvelým príkladom spoločnej práce a výborných výsledkov. Dva z víťazných projektov, „In Sight In Mind“ a „THE TRUTH BEHIND THE PALM OIL“, vynikali nad ostatnými, pretože pracovali s výročnou témou programu eTwinning, ktorou je demokratická účasť. Tu nájdete zoznam víťazných projektov v štyroch vekových kategóriách a ôsmich špeciálnych kategóriách z 860 projektov odoslaných do súťaže.