apríl 2019

Udeľovanie certifikátu Škola eTwinning 2019 – 2020

Boli udelené nové certifikáty Škola eTwinning! V tomto roku získalo 1004 škôl certifikát za obdobie rokov 2019-2020. Tieto školy sú pioniermi a majú vedúce postavenie v oblastiach ako:

Prečítajte si článok a pozrite si kompletný zoznam ocenených škôl tu.

item1

Nová kapitola v eTwinning – Odborné vzdelávanie a príprava

Po 14 úspešných rokoch podporovania primárneho a sekundárneho vzdelávania je program eTwinning pripravený podporiť a uznať prácu škôl odborného vzdelávania a prípravy v celej Európe.

Z portálu eTwinning

item1

eTwinning a priatelia: EUROCLIO

Euroclio spája učiteľov dejepisu v celej Európe a podporuje rozvoj zodpovedného a inovatívneho vyučovania dejepisu, občianskej výchovy a dedičstva tak, že presadzuje kritické myslenie, viaceré perspektívy, vzájomnú úctu a začlenenie kontroverzných otázok. Prostredníctvom online vzdelávacieho multimediálneho nástroja s názvom Historiana majú učitelia prístup k vzdelávacím aktivitám, ktoré podporujú tohtoročnú tému programu eTwinning „demokratická účasť“. Tu si prečítajte článok a dozviete sa viac.


item1

eTwinning vo Fínsku, krajine tisícov jazier a ostrovov

Jedna tretina fínskej populácie (1,6 miliónov ľudí) žije vo vidieckych oblastiach a Fínsko sa snaží poskytnúť všetkých študentom žijúcim v najizolovanejších vidieckych školách silný vzdelávací základ, ktorý ich pripraví na prácu a vyššie vzdelávanie. Mirjami Hyttinen, učiteľka strednej školy vo Fínsku a nadšenec programu eTwinning, nám porozprávala o svojej škole, ktorá sa nachádza na hraniciach medzi Fínskom a Švédskom v južnom Laponsku. Tu si prečítajte viac.