máj 2019

Aký má program eTwinning vplyv na postupy a kompetencie učiteľov?

Práve bola zverejnená Monitorovacia správa eTwinning 2018. Výsledky tohto veľkoplošného monitorovania uskutočneného prostredníctvom analýzy stoviek odpovedí získaných v sebahodnotiacom prieskume a súboru prípadových štúdií potvrdzujú, že zapájanie sa do činností v programe eTwinning súvisí so zlepšením toho, ako učitelia vnímajú svoje digitálne a pedagogické zručnosti a zručnosti v spolupráci.

item1

Poslanie Škôl eTwinning

Školy eTwinning majú vedúce postavenie vo svete programu eTwinning. Ich vedenie a vedúci učitelia, ktorí si uvedomujú dôležitý význam a hodnoty programu eTwinning, ho integrujú do politiky školy, postupov a profesionálneho rozvoja.

Z portálu eTwinning

item1

eTwinning a priatelia: Eco-Schools

Eco-Schools, najväčší globálny program v oblasti udržateľných škôl je priateľom programu eTwinning. Najsilnejšou stránkou programu Eco-Schools je, že produkuje generácie udržateľne zmýšľajúcich a environmentálne uvedomelých ľudí a umožňuje študentom zapájať sa do riešenia environmentálnych problémov v takej rovine, kde môžu vidieť hmatateľné výsledky a povzbudzuje ich k tomu, aby dosiahli zmenu.